Към днешна дата бизнесът е предоставил повече от 4000 безплатни теста.

АКЦИОНЕРИТЕ И ИНВЕСТИТОРИТЕ ТРЯБВА ДА ПРОЧЕТАТ ВНИМАТЕЛНО ОФЕРТАТА ЗА ЗАКУПУВАНЕ, ПИСМОТО ЗА ПРЕДАВАНЕ И СВЪРЗАНИ МАТЕРИАЛИ, ЗАЩОТО ТЕ ЩЕ СЪДЪРЖАТ ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗЛИЧНИТЕ УСЛОВИЯ НА, И УСЛОВИЯТА КЪМ. АКЦИОНЕРИТЕ И ИНВЕСТИТОРИТЕ ЩЕ МОГАТ ДА ПОЛУЧАТ БЕЗПЛАТНО КОПИЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ТЪРГОВАТА ОФЕРТА ПО ГРАФИК ДО, ОФЕРТАТА ЗА ЗАКУПУВАНЕ, ПИСМО ЗА ПРЕДАВАНЕ И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО WEBMD ВЪЗНАМЕРЕ ДА ПРЕДОСТАВЯ ДОКУМЕНТИТЕ НА COMM. .GOVOR, КАТО СЕ ОБАДИ НА ИНФОРМАЦИОННИЯ АГЕНТ (ДА БЪДЕ ИДЕНТИФИЦИРОВАН В МОМЕНТА НА ИЗПРАВЯВАНЕ НА ОФЕРТАТА) ЗА ТЕРГЕРНАТА ОФЕРТА. АКЦИОНЕРИТЕ СЕ ПРИЗНАВА ДА ПРОЧЕТАТ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ МАТЕРИАЛИ, ПРЕДИ ДА ВЗЕМЕТ КАКВО РЕШЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТЕНДЕРНАТА ОФЕРТА.

Продължение

Относно WebMD

WebMD Health Corp. (NASDAQ: WBMD) е водещият доставчик на здравни информационни услуги, обслужващ потребители, лекари, здравни специалисти, работодатели и здравни планове чрез нашите публични и частни онлайн портали, мобилни платформи и публикации, насочени към здравето.

WebMD Health Network включва WebMD Health, Medscape, MedicineNet, eMedicineHealth, RxList, theheart.org, Medscape Education и други притежавани WebMD сайтове.

Всички изявления, съдържащи се в това съобщение за пресата, с изключение на изявления за исторически факти, са прогнозни изявления, включително тези относно  очакваното време на тръжното предложение, описано в това прессъобщение. Тези изявления се отнасят само към датата на това прессъобщение и се основават на текущите планове и очаквания на WebMD и включват рискове и несигурности, които биха могли да доведат до различни бъдещи събития или резултати от тези, описани или загатнати от такива прогнозни изявления. Тези рискове и несигурности включват тези, свързани с промените в  финансови пазари, икономически, политически или регулаторни условия или други тенденции, засягащи индустриите на здравеопазването, интернет и информационните технологии  и промени във фактите и обстоятелствата и други несигурности относно приключването на тръжното предложение. Допълнителна информация по тези въпроси може да бъде намерена в документите на Комисията за ценни книжа и борси на WebMD .  Освен както се изисква от приложимия закон или наредба, ние не поемаме никакво задължение да актуализираме нашите прогнозни изявления, за да отразяваме бъдещи събития или обстоятелства.

ИЗТОЧНИК WebMD Health Corp.

Новини, предоставени от Acquire Media

Изтеглете PDF

НЮ ЙОРК, 15 септември 2017 г. (GLOBE NEWSWIRE) — WebMD Health Corp.("WebMD") (NASDAQ:WBMD) и Internet Brands, компания от портфолио на KKR, обявиха днес успешното приключване на предварително обявената оферта за парични търгове, стартирана от нейните филиали, MH Sub I, LLC ("MH Sub I") и Diagnosis Merger Sub, Inc. ("Диагностика Сливане Под") за всички издадени и неизплатени обикновени акции на WebMD на цена $66,50 на акция, нетно за продавача в брой без лихва и минус всички приложими данъци при източника.

Тръжното предложение изтече в 17:00 часа Ню Йорк на 14 септември 2017 г. Към изтичането на тръжното varicream цена предложение общо 30 583 187 обикновени акции на WebMD представляващи 78,69% от издадените и отворени акции на WebMD (включително акции с ограничен достъп), бяха предложени и не бяха оттеглени от търговото предложение. В допълнение, 2 392 131 обикновени акции на WebMD бяха предложени чрез гарантирана доставка, представляващи приблизително 6,16% от тогава издадените и отворени акции (включително акции с ограничен достъп) на WebMD.

Всички условия към търговото предложение са изпълнени или отменени и Diagnosis Merger Sub е приет за плащане и очаква своевременно да плати всички акции, валидно предложени и неоттеглени от търговото предложение в съответствие с условията на търговото предложение.

В резултат на приемането на акциите, предложени в търговото предложение, MH Sub I е придобил достатъчен брой акции от обикновените акции на WebMD, за да приключи сливането на Diagnosis Merger Sub с и в WebMD без положителен вот на другите акционери на WebMD съгласно към раздел 251(h) от Общия закон за корпорациите на Делауеър. Страните очакват да завършат сливането днес. След приключване на сливането WebMD ще стане изцяло притежавано дъщерно дружество на MH Sub I и обикновените акции на WebMD ще престанат да търгуват на NASDAQ.  

Относно WebMD

WebMD Health Corp. (NASDAQ:WBMD) е водещ доставчик на здравни информационни услуги, обслужващ потребители, лекари, здравни специалисти, работодатели и здравни планове чрез своите публични и частни онлайн портали, мобилни платформи и публикации, насочени към здравето.

Продължение

Здравната мрежа на WebMD включва WebMD.com, Medscape.com, MedicineNet.com, eMedicineHealth.com, RxList.com, OnHealth.com, Medscape Education (Medscape.org) и други притежавани на WebMD сайтове и приложения.

Относно интернет марките

Със седалище в Ел Сегундо, Калифорния, Internet Brands® е напълно интегрирана организация за онлайн медии и софтуерни услуги, фокусирана върху четири вертикални категории с висока стойност: здравеопазване, автомобили, правни въпроси и дома/пътувания. Отличените с награди потребителски уебсайтове на компанията водят в своите категории и обслужват повече от 100 милиона посетители месечно, докато пълната гама от предложения за уеб присъствие е установила дълбоки, дългосрочни отношения с малки и средни предприятия и корпоративни клиенти. Мощната, собствена операционна платформа на Internet Brands осигурява гъвкавост и мащабируемост, за да подхранва непрекъснатия растеж на компанията. Internet Brands е компания от портфолио на KKR и Temasek. За повече информация, моля, посетете www.internetbrands.com.

Изявления за бъдещето

Всички прогнозни изявления, включително, но не само, изявления относно предложената транзакция между Internet Brands и WebMD, очаквания график за завършване на транзакцията, стратегически и други потенциални ползи от транзакцията и други изявления за интернет марки или WebMD управление „ бъдещите очаквания, вярвания, цели, планове или перспективи са обект на рискове и несигурност, като тези, описани в периодичните отчети на Internet Brands и WebMD, съхранявани в Комисията по ценни книжа и борси. Тези изявления се отнасят само към датата на това прессъобщение и се основават на текущите планове и очаквания на Internet Brands и WebMD и включват рискове и несигурности, които биха могли да доведат до действителните бъдещи събития или резултати да се различават от тези, описани или подразбиращи се в такова предаване -изявления, включително рискове и несигурности относно: промените на финансовите пазари; промени в икономически, политически или регулаторни условия или други тенденции, засягащи индустриите на здравеопазването, интернет и информационни технологии; и промени във фактите и обстоятелствата и други несигурности относно предлаганата сделка. Допълнителна информация по тези въпроси може да бъде намерена в документите на Комисията за ценни книжа и борси на Internet Brands и WebMD. Интернет марките и WebMD предупреждават инвеститорите да не разчитат значително на прогнозните изявления, съдържащи се в това съобщение за пресата. Освен ако не се изисква от приложимия закон или наредба, Internet Brands и WebMD не поемат никакви задължения да актуализират или преразгледат което и да е от своите прогнозни изявления, за да отразяват бъдещи събития или обстоятелства.

Продължение

Важна допълнителна информация ще бъде подадена в Комисията за ценни книжа и борси на САЩ

Това съобщение не е нито предложение за покупка, нито искане за оферта за продажба на ценни книжа. Тази комуникация е само за информационни цели. На 7 август 2017 г., филиали на интернет марки подадоха декларация за търгово предложение по график TO (включително офертата за покупка, свързано писмо за предаване и други офертни материали) в Комисията за ценни книжа и борси ("SEC") и WebMD подаде съответната декларация за молба/препоръка в Приложение 14D-9 в SEC. Преди да вземат каквото и да е решение относно търговото предложение, акционерите на WebMD настоятелно се съветват да прочетат графика TO (включително офертата за покупка, свързаното писмо за предаване и други офертни материали) и свързаната декларация за покана/препоръка в Приложение 14D-9, тъй като съдържат важна информация, включително условията на търговото предложение. Акционерите на WebMD могат да получат Списъка TO (включително Офертата за покупка, свързаното писмо за предаване и други офертни материали) и свързаната декларация за покана/препоръка в Приложение 14D-9 безплатно на уебсайта на SEC на www.sec.gov. В допълнение, графикът TO (включително офертата за покупка, свързаното писмо за предаване и други офертни материали) и свързаната декларация за покана/препоръка в Приложение 14D-9 могат да бъдат получени безплатно от Innisfree M&A Incorporated, 501 Madison Avenue, 20-ти етаж, Ню Йорк, NY 10022, телефонен номер (877) 456-3524 или банки и брокери могат да се обадят на (877) 456-3524, информационния агент за търговото предложение.

Контакти:

WebMD инвеститори:Мери Ан Лерма [имейл защитен]201-703-3470

Медия:Адам Гросберг [имейл защитен]212-624-3790

Интернет марки медии:Джо Еваскиу [имейл защитен]310-280-4539

KKR Media:Кристи Хюлер или Кара Клейман [имейл защитен]212-750-8300

Източник: Internet Brands, Inc.

Новини, предоставени от Acquire Media

Изтеглете PDF

Ню Йорк, Ню Йорк, 30 март 2021 г. – WebMD обяви днес победителите в наградите WebMD Health Heroes Awards за 2021 г., които тази година признават приноса на хората, работещи неуморно на фронтовата линия на пандемията.

Сега, в своята 14-та година, наградите почитат ежедневните герои, които рискуват собственото си здраве и безопасност, за да направят разликата в общностите, засегнати от COVID-19.

Редакционният екип на WebMD, съставен от сертифицирани здравни специалисти и наградени журналисти, избира получателите. Победителите са представени в специално издание на изданието април/май/юни на списание WebMD.

Здравните герои на WebMD 2021 са:

Награда Frontline Champions: Основни работници в цялата страна

WebMD призна приноса на основните работници на нацията с безвъзмездна помощ за фондацията CDC, организация с нестопанска цел, подкрепяща работата по здравна защита на Центровете за контрол и превенция на заболяванията. Фондацията CDC чрез своите донори предостави лични предпазни средства (ЛПС), персонал за пренапрежение и други критични доставки на работниците на първа линия по време на пандемията. 

Тези основни работници са „гръбнакът на нашето общество“, казва Джуди Монро, доктор по медицина, президент и главен изпълнителен директор на фондация CDC. „Те се наричат ​​​​основни работници, защото честно казано, обществото не функционира без тях.

Доживотно постижение: Антъни Фаучи, д-р, директор, Национален институт по алергии и инфекциозни болести

Като водещ експерт по инфекциозни болести в нацията, Фаучи, който се присъедини към администрацията на президента Джо Байдън тази година като главен медицински съветник, ръководи усилията за борба с ХИВ/СПИН, Ебола и Зика като директор на Националния институт по алергии и инфекциозни болести. Все пак той казва, че никога не е виждал нещо подобно на новия коронавирус.

Това, че епидемията удари точно в средата на годината на избори, която предизвиква разделение, само добави трудността да се овладее. Колкото и невъобразимо тъмна да беше пандемията, имаше и светли петна. Три ваксини са разработени, одобрени и пуснати в милиони оръжия в рамките на няколко месеца – усилие, което преди това би отнело 7 до 10 години. Според Фаучи, комбинацията от ваксини и широкото придържане към мерките за обществено здраве, като носенето на маски и социалното дистанциране, най-накрая ще „прекрати огнището, както го познаваме“. Той обаче знае, че заплахата от огнища на инфекциозни заболявания ще продължи и в бъдеще. 

Продължение

„Колкото по-добре сме подготвени за справяне с пандемията“, казва той, „толкова по-малка е вероятността да получим огнище от мащаба, който виждаме сега“.

Награда Trailblazer: Amy Denet Deal (бивша Amy Yeung), основател, Orenda Tribe, компания за облекло, Navajo Nation Diné Tribe, Ню Мексико

Силно търсен моден изпълнителен директор в Лос Анджелис, Денет Дийл се премести в Ню Мексико, за да се реинтегрира със своето племе на навахо (Diné), след като дъщеря й завърши гимназия, и тя беше шокирана от липсата на основна инфраструктура и достъп до храна (почти една трета от домовете на навахо са без течаща вода, 15 000 нямат електричество и има само 13 супермаркета, обслужващи площ от 27 000 квадратни мили.)  

Когато COVID-19 удари, Денет Дийл осъзна, че има уменията да задоволи някои от критичните нужди на своята общност. Тя прехвърли своята компания за модернизирани дрехи, Orenda Tribe, към производство на маски за лице и се обади на връзки в компании като Patagonia и Outdoor Voices за плат. За да финансира усилията си, Денет Дийл поиска дарения и проведе набиране на средства, включително едно с носителката на Грами певец/автор на песни Jewel, като събра достатъчно, за да финансира 42 000 кутии за грижи за децата от общността Diné и техните семейства. 

През последните осем месеца Денет Дийл и групата жени доброволци, които съставляват нейния команден център Dzil Asdzáán (планинска жена), са събрали повече от 835 000 долара и са разпределили повече от 1 милион единици ЛПС и 1 милион порции храна.

Награда за новатор: Тафт Фоли III, предприемач и ученик в гимназията, Хюстън

През лятото на 2020 г., 17-годишният Тафт Фоли III стана най-младият медицински лекар в Тексас, който се грижи за много отчаяно болни пациенти с COVID-19 в задната част на линейка. Но преди да започне работата си като EMT, той трябваше да си направи тест за COVID-19, който обикновено изискваше три до четири часа чакане в един от центровете за тестване на държавата, а след това две седмици, за да получи резултати. По време на карантината си той реши, че трябва да има по-добър начин.

Фоли продължи да събира 60 000 долара (като продава своите старинни комикси и колекция от видеоигри и работи в двора в квартала, наред с други неща), които баща му съпостави и използва парите, за да купи ван и да тества консумативи. Докато завършва последната си година в гимназията, той прекарва 20 часа седмично, работейки в своя автомобил Texas Mobile Medical Labs, като носи 15-минутни тестове за COVID-19 на всеки в района на Хюстън, който се нуждае от такъв. Той начислява такса от $150 на тези, които могат да платят.

Продължение

Част от тази такса отива за финансиране на безплатни тестове за възрастни хора, бездомни и ветерани в общността. Към днешна дата бизнесът е предоставил повече от 4000 безплатни теста.

За допълнителна информация относно 2021 WebMD Health Heroes, щракнете тук: https://www.webmd.com/healthheroes/default.htm

Относно WebMD

WebMD Health Corp., компания за интернет марки, е водещ доставчик на здравни информационни услуги, обслужващ пациенти, лекари, здравни специалисти, работодатели и здравни планове чрез публични и частни онлайн портали, мобилни платформи и публикации, насочени към здравето. Здравната мрежа на WebMD включва WebMD Health, Medscape, Jobson Healthcare Information, MediQuality, Frontline, Vitals Consumer Services, Aptus Health, MedicineNet, eMedicineHealth, RxList, OnHealth, Medscape Education и други притежавани WebMD сайтове.